Kai Pfeiffer

Kai Pfeiffer
Photographer: WDF Europe Cup 1992 Program
WDF Europe Cup 1992

Personal information

  • Full name Kai Pfeiffer
  • Nickname
  • Age
  • Residence
  • Occupation
  • Website(s)

Statistics of Kai Pfeiffer

World Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Major Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
TV Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Titles
4
PDC: 0 | BDO: 4 | WDF: 0
Highest Major average
Highest TV average
Highest registered average
Worlds Nine darter finishes
0
Major Nine darter finishes
0
TV Nine darter finishes
0
Nine darter finishes
0