Simon Stainton

Simon Stainton
Photographer: Chris Sargeant/TipTopPics
2019 World Masters Men

Personal information

  • Full name Simon Stainton
  • Nickname Leftie
  • Age
  • Residence
  • Occupation
  • Website(s)

Statistics of Simon Stainton

World Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Major Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
TV Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Titles
2
PDC: 0 | BDO: 2 | WDF: 0
Highest Worlds average
86.22
Highest Major average
90.16
Highest TV average
90.16
Highest registered average
94.33
Worlds Nine darter finishes
0
Major Nine darter finishes
0
TV Nine darter finishes
0
Nine darter finishes
0