Kostas Pantelidis

Kostas Pantelidis
Photographer: David Gill/BDO
2016 BDO World Championship

Personal information

  • Full name Kostas Pantelidis
  • Nickname Robo
  • Age 35
  • Residence Athens
  • Occupation
  • Website(s)

Statistics of Kostas Pantelidis

World Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Major Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
TV Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Titles
2
PDC: 0 | BDO: 2 | WDF: 0
Highest Worlds average
81.90
Highest Major average
81.90
Highest TV average
81.90
Highest registered average
81.90
Worlds Nine darter finishes
0
Major Nine darter finishes
0
TV Nine darter finishes
0
Nine darter finishes
0