Chiew-Kian Sheng

Chiew-Kian Sheng
Photographer: Fit Flight

Personal information

  • Full name Chiew-Kian Sheng
  • Nickname
  • Age
  • Residence
  • Occupation
  • Website(s)

Statistics of Chiew-Kian Sheng

World Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Major Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
TV Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0 | WDF: 0
Worlds Nine darter finishes
0
Major Nine darter finishes
0
TV Nine darter finishes
0
Nine darter finishes
0