About this video

Added video on 18 May 2018

Dit was in het kort de ontknoping van de Premier League 2018.

Premier League 2018 - Play-offs Londen

Added video on 18 May 2018