Evgeni Zhukov

Evgeni Zhukov

Personal information

  • Full name Evgeni Zhukov
  • Nickname Marshall Zhukov
  • Age 35
  • Residence Cheboksary
  • Occupation
  • Website(s)

Statistics of Evgeni Zhukov

World Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Major Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
TV Titles
0
PDC: 0 | BDO: 0
Titles
1
PDC: 0 | BDO: 1 | WDF: 0
Highest registered average
Worlds Nine darter finishes
0
Major Nine darter finishes
0
TV Nine darter finishes
0
Nine darter finishes
0